doanh nghiệp

Đà Nẵng: Đầu tư hơn 500 tỷ đồng để xây cầu vượt 3 tầng

Vừa qua, ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cho