làm sao khi tường nhà loang màu

Phát triển vật liệu xây dựng xanh bền vững từ cây gai dầu

Vật liệu xây dựng từ cây gai dầu không thấm nước, chống nấm mốc, có khả năng cách nhiệt tự nhiên, thoáng và linh hoạt.